Korisnička iskustva

NIMACO

Comdoc DMS rešenje, umnogome je doprinelo poslovanju naše kompanije. Upotreba “Digitalne arhive”, omogućava brz i lak pristup svim dokumentima u kompaniji u bilo kom trenutku. Pre implementacije ovog rešenja, često se dešavalo da dokumenta budu zagubljena, dok su sada bezbedno smeštena na Cloud-u.

Takođe, opcija za generisanje Excel dokumenta, omogućava kreiranje izveštaja sa svim neophodnim informacijama o dokumentima koja se nalaze u sistemu, koji je od značaja za praćenje poslovanja.

Kroz rad u modulu “Procedure”, predefinisanim putanjama za obradu dokumenata, korisničke greške su svedene na minimum, a obrada dokumenata je značajno ubrzana i olakšana.

Službeni glasnik

Iskustvo korišćenja Comdoc DMS Pisarnice E-fakture

Pomoću Comdoc DMS softvera Pisarnice uvideli smo da je Elektronska faktura ili e-fakturisanje način dokazivanja transakcija na pouzdaniji, praktičniji i bezbedniji način. Ispunjava istu ulogu kao tradicionalna faktura i pravno je ekvivalentna iako ima mnogo više prednosti.

Ekonomske uštede:
Materijali:
E-fakturisanje omogućava značajnu optimizaciju resursa i samim time se smanjuju troškovi poslovanja. Ovom digitalnom procedurom izbegavaju se mastilo, papir, poštarina itd. Slična situacija se javlja i kod prijema i bavljenja e-naplatom: troškovi rukovanja poštom, pregleda, unosa podataka, snimanja itd.
Skladištenje: Elektronske fakture ne zahtevaju fizički prostor za skladištenje, tako da smo uštedeli više prostora i električne energije:

• Efikasnost
Comdoc DMS Pisarnica koristi automatizovane i inteligentne procedure, koje postižu bolje rezultate od ručnih, kao i značajnu uštedu vremena posvećeno njima (oko 70%).
** Smanjenje ponovljenih zadataka i dupliranja
** Jednostavna i brza integracija sa drugim dokumentima

• Tačnost
Comdoc DMS Pisarnica je rešenje koje garantuje tačnost sistema za odlučnu uslugu. Dakle, izbegavaju se ljudske greške prilikom unosa podataka i klasifikacije i obeležavanja dokumenata

• Pristupačnost
Digitalni dokumenti omogućavaju brz pristup sa istim nivoom bezbednosti.
*Intuitivna kategorizacija: Elektronske fakture su klasifikovane prema tačnim i širokim poljima, pa je njihovo pronalaženje brže.
* Širok spektar parametara za pretragu (kao što su broj, tip i vrsta dokumenta, iznos, status itd.) i mogućnosti njihovog kombinovanja, fakture je moguće lako pretražiti i uvek imati uvid u status svake od njih.

• Zaštita od prevare
Comdoc DMS Pisarnica je razvila veoma bezbedan sistem koji smanjuje šanse za prevaru ili falsifikovanje dokumenata.

• Integracija sa modulima „Digitalna pisarnica“ & „Procedure“ do sada najznačajniji benefit . Kako imamo veliki broj ulaznih faktura, mogućnost grupnog uvlačenja pristiglih faktura od velike je pomoći u radu.

• Izveštaji* – kontrola računa izlaznih i ulaznih sa proizvoljno definisanim atributima se lako izvoze u Excel.

• Integracija sa ERP sistemom (Microsoft Dynamics Navision) u kojoj kreiramo izlazne fakture doprinela je kompletnoj automatizaciji procesa. Utrošak vremena je manji a efikasnost veća.

Radio televizija Vojvodine

U Javnoj medijskoj ustanovi „Radio televizija Vojvodine“  implementacijom ComDoc DMS-a i digitalne centralizovane arhive, sam kvalitet rada se poboljšao i to u smislu uštede vremena na neispravnim dokumentima koji neće ući u dalju proceduru. Ušteda vremena za pretragu dokumenata koja su u digitalnom obliku (pretraga po broju dokumenta, po PIB-u firme ili odabirom željenom vremenskom periodu) kao i ubrzavanje same procedure potpisivanja dokumenata, pa je samim tim i efikasnije donošenje odluka o prioritetima plaćanja.

Implementacija u smislu uštede novca je zbog smanjenog štampanja, troškova papira, tonera a samim tim i servisiranja štampača. Uvođenjem modula eFakture u DMS, koji je u direktnoj vezi sa SEF-om, pisarnici je omogućeno automatsko preuzimanje ulaznih faktura, knjižnih odobrenja, knjižnih zaduženja i avansnih računa samo jednim klikom, a povlačenje fakture povlači i ostale priloge koje ne moramo više pojedinačno da obrađujemo, što je smanjilo gubitak vremena na skeniranje tih dokumenata. Fakture koje stižu iz SEFa, kroz modul eFakture, više ne moramo da upisujemo u knjigu računa (delovodnu knjigu). Dokumenta se nakon završene procedure, automatski arhiviraju u digitalnu arhivu.

Procedure se transparentno prate preko istorije procedura iako sami dokumenti nisu dostupni licima koja za to nisu autorizovana. Što se tiče bezbednosti dokumenata, administratori imaju mogućnost dodele privilegija na različitim nivoima za svakog korisnika ponaosob.
Implementacijom ComDoc-a, olakšana je komunikacija između različitih sektora firme putem komentara u DMS-u.

dr Igor Ristić
Rukovodilac sektora informatičke i sistemske podrške poslovanju

AUNDE SRB d.o.o.

Digitalizacija papirne dokumentacije kroz Comdoc DMS dovela je do evidentne uštede vremena za raspodelu i sortiranje pristiglih dokumenata. Celokupna arhiva nam je sada na par klikova blizu.

Osim brojnih opcija koje „Digitalna arhiva“ nudi, automatizacija procesa za obradu dokumenata omogućava i transparentnost u radu i, samim tim, stvara priliku za optimizaciju poslovanja i pronalaženje uskih grla.

Sistem je jednostavan za upotrebu kao i za administriranje, što olakšava prilagođavanje promenama u poslovanju. Takođe, korisnička podrška Comdoc DMS-a je na usluzi kad god nam je potrebna pomoć ili asistencija u radu.

jkp-mediana-logo-web

JKP „MEDIANA“ Niš

U našem preduzeću samo kroz pisarnicu godišnje prođe oko 40 000 različitih ulaznih dokumenata.
Sam proces zavođenja u delovodnu knjigu, izdavanje internih dostavnih knjiga na dnevnom nivou, raspoređivanje za svaki sektor pojedinačno, a kasnije I njihova pretraga predstavljala je mukotrpan posao.
Od uvođenja ComDoc-a , posao se znatno ubrzao, arhiviranjem se automatski dokumenti zavode u delovodnu knjigu, interne dostavnice se kreiraju na klik, a pretraga I pristup dokumentima je trenutan I zaštićen dodeljenim privilegijama na sistemu.
Pored toga, automatizovali smo radne procese kroz definisane tokove rada, što je takođe doprinelo poboljšanju efikasnosti u našem poslovanju.

Miloš Milenković
Rukovodilac IT sektora JKP „Mediana“ Niš

jkp-mediana-logo-web
jskm_advokatska_kancelarija-logo-web

Advokatska kancelarija “JSKM”

Vođenje predmeta na kojima radimo nikada nije bilo lakše.
Sva dokumentacija se lako arhivira i klasifikuje po predmetima, koje je lako naći uz pomoć opisnih parametara striktno definisanih za naše potrebe. Uz pomoć ComDoc Document Management System-a i van kancelarije mogu pronaći informacije o predmetu koji mi je potreban, tako da u svakom trenutku imam podatke koji su mi potrebni za rad.

Nenad Krstić
Advokatska kancelarija “JSKM”

logo-agencija-tomas

Knjigovodstvena agencija „Tomas“

ComDoc DMS nam je uštedeo prostor, jer više nemamo potrebu za arhiviranjem dokumentacije u papirnom obliku, uštedeo nam je vreme, jer nam je dokumentacija lako I brzo dostupna sa bilo kog mesta u bilo kom trenutku.

Miloš Tomašević
Direktor knjigovodstvene agencije „Tomas“

logo-agencija-tomas

COMING - Computer Engineering

Toše Jovanovića 7, 11000 Beograd
+381 (0)11 3 544 644
www.coming.rs

Kontakt

Adresa

Toše Jovanovića 7, 11000 Beograd

Prijavite se ili probajte

Prijavite se i dodatno prilagodite rešenje svojim potrebama ili ako niste sigurni da je ComDoc za Vas, najbolje bi bilo da ga testirate. Kontaktirajte nas, a mi ćemo Vam omogućiti 30 dana test perioda.
Probni period je besplatan i neobavezujuć.

12 + 14 =

© 2022 COMING. Sva prava rezervisana.