E-fakture

Coming ComDoc kao sistem za upravljenje dokumentima (DMS – Document Management System) predstavlja prirodno okruženje za rad sa elektronskim računima, ako znamo da e-fakture predstavljaju dokumente sa prethodno definisanom strukturom.

Coming DMS aplikacija već poseduje sve potrebne alate za manipulaciju dokumentima, što čini da upravljanje fakturama bude višestruko olakšano.

Rešenje za e-fakture
u skladu sa propisima

Novim Zakonom o elektronskom fakturisanju, uvedena je obaveza upotrebe sistema elektronskih faktura u transakcijama u privredi, što podrazumeva da svi privredni subjekti (iz privatnog i javnog sektora) ubuduće isključivo posluju preko elektronskih faktura.

Automatizovano slanje i prijem
e-faktura (elektronskih računa)

Coming nudi zaokruženo rešenje koje u potpunosti odgovara zakonskim zahtevima i omogućava povezivanje korisnika na Sistem elektronskih faktura, te kreiranje, slanje, primanje i odobravanje elektronskih faktura, kao i praćenje njihovih statusa i prijem obaveštenja na e-mail korisnika. Rešenje je moguće integrisati sa svim modernim računovodstvenim softverima i ERP rešenjima (SAP, Microsoft NAV i BC). Uz e-račune isporučujemo osnovni Document Management System.

Ilustracija faktura u fasciklama

Potpuna integracija sa DMS ComDoc rešenjem

Kako se softver za razmenu elektronskih faktura može koristiti integrisano sa Coming DMS aplikacijom, imate priliku da na jednom mestu, u skladu politikom vaše kompanije čuvate, arhivirate, pretražujete dokumentaciju i upravljate njome kroz uspostavljanje radnih procesa po meri svakog korisnika.

Svaka akcija nad fakturom u DMS-u, direktno se preslikava na stanje fakture u centralnom sistemu ministarstva finansija, pri čemu ministarstvo garantuje validnost podataka i kao odgovor šalje informacije o promeni statusa fakture, a DMS nakon prijema informacije o statusu, zahvaljujući svojoj otvorenoj arhitekturi, može da obavesti i sve povezane sisteme, kojima je ta informacija od značaja. Time postižemo automatizaciju procesa i verodostojnost podataka u svakom trenutku.

Podesivi sistem notifikacija (obaveštenja na mail, MS Teams, Viber)

Vremenski rokovi kod prijema elektronskih faktura igraju veoma važnu ulogu pošto utiču na nastank obligacionih (ugovornih) odnosa, zbog čega je neophodno da korisnik vodi urednu evidenciju o vremenu prijema svake pojedinačne fakture.

Kao odgovor na ovaj zahtev, naše rešenje poseduje sistem upozorenja, koje obaveštava korisnike da se bliži istek roka za obradu fakture. Ovakvom automatizacijom u poslovanju, dolazimo do najvažnije prednosti DMS-a, a to je smanjenje mogućnosti greške u samom procesu rada kao i mogućnost „gubitka“ fakture.

Jednostavno za korišćenje – intuitivan korisnički interfejs

Dodatno, upotrebom našeg rešenja, dobija se preglednost prilikom razmene podataka, komunikacija se odvija na brži i lakši način. Izbegavaju se registratori i nepregledne papirne gomile, a dokumentacija se čuva na jednom mestu, pri čemu je pristup omogućen u bilo kom trenutku, s bilo kog mesta. Sve ovo posledično pravi uštede u vremenu i novcu.

FAQ

Pitanja i odgovori

Kome je potrebno rešenje za e-fakture?

Svim preduzećima, nezavisno od veličine.
Preduzećima koja imaju probleme sa skladištenjem i razmenom dokumentacije, sa čestim gubitkom ili oštećenjem papirnog dokumenta.

Da li rešenje za e-fakture mogu da instaliram u sopstvenom data centru?

Rešenje je dostupno kao servis na Coming Cloud platformi, a može biti instalirano i na
lokaciji korisnika.

Da li je e-fakture moguće integrisati sa ERP sistemima?

E-fakture je otvoreni sistem gde korisnik ima mogućnost integracije sa postojećim ERP sistemima (SAP, Microsoft NAV i BC), kao i sa Active Directory servisom.

Koje su prednosti korišćenja e-faktura na cloud infrastrukturi?

U cloudu su dokumenta dostupna u svakom trenutku, dovoljan je pristup internetu i pretraživaču.

Da li su e-fakture bezbedne u ComDoc rešenju na cloud infrastrukturi?

Dokumenta su bezbedna jer koristimo savremena cyber security rešenja i garantujemo za podatke.

Da li samostalno mogu da upravljam rešenjem?

Da, rešenje za e-fakture je kreirano tako da administratori sa strane korisnika mogu samostalno da upravljaju sistemom bez intervencije programera.

Kontakt

Adresa

Toše Jovanovića 7, 11000 Beograd

Pišite nam

Želim da dobijem ponudu za e-fakturu

© 2019 COMING. Sva prava rezervisana.