E-fakture

DMS poseduje mogućnost komunikacije sa sistemom elektronskih faktura, po unapred definisanim pravilima koje je ministarstvo propisalo.

Pripremljina je komunikacija preko API-a , pa je u skladu s tim omogućena manipulacija elektronskom fakturom.

Od 1. januara 2022. do 1. januara 2023. primeniće se sve odredbe zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja e-faktura u transakcijama u privredi.

Zakon podrazumeva jednoobraznu strukturu fakture, koja mora da bude izrađena u XML format u skladu sa odgovarajućim standardom 3, što bi dovelo do interoperabilnosti sistema u okvirima Srbije, ali i u odnosima sa inostranstvom. Ovakvo određivanje pojma elektronske fakture iz upotrebe eliminiše sve druge, do sada korišćene forme fakture (papirna, PDF i sl.).

Coming se u prethodnih godinu dana aktivno bavio  razvojem integracionih servisa, poštujući principe agilne integracije. Kreirali smo integracione komponete, koje služe za razmenu podataka između bilo koja dva sistema, koja podržavaju prijem ili slanje podataka putem API-a.

U skladu s tim, Coming nudi aplikativno rešenje koje u potpunosti odgovara zakonskim zahtevima i omogućava povezivanje korisnika na Sistem elektronskih faktura, te  kreiranje, slanje, primanje i odobravanje   elektronskih faktura, kao i praćenje njihovih statusa i prijem obaveštenja na e-mail korisnika. Rešenje je moguće integrisati sa svim modernim računovodstvenim softverima i ERP rešenjima, a moguća je i ručna obrada transakcije.

Ilustracija faktura u fasciklama

Dodatno, softver za razmenu  elektronskih faktura je moguće koristiti integrisano sa Coming ComDoc sistemom za upravljanje dokumentima (DMS), gde imate priliku da na jednom mestu, u skladu politikom vaše kompanije čuvate, arhivirate, pretražujete dokumentaciju i upravljate njome kroz uspostavljanje radnih procesa po meri svakog korisnika.

Svaka akcija nad fakturom, bilo ona iz sistema koji se bavi samo elektronskim fakturama ili iz radnog procesa u okviru DMS-a, direktno se preslikava na stanje fakture u centralnom sistemu ministarstva finansija, pri čemu ministarstvo garantuje validnost podataka i kao odgovor šalje informacije o promeni statusa fakture, pri čemu se osim DMS-a, obaveštavaju i svi povezani sistemi, kojima je ta informacija od značaja. Time postižemo automatizaciju procesa i verodostojnost podataka u svakom trenutku.

Još jedna bitna informacija jeste to, da postoje zakonske pretpostavke koje važe za subjekte javnog i privatnog sektora, koji spadaju pod zakon o korišćenju elektronskih faktura.

Kada ste subjekt javnog sektora i dobijete obaveštenje o prispeću fakture, ukoliko se ona ne obradi u roku od 15 dana, smatra se automatski prihvaćenom. Suprotno tome, ukoliko ste subjekt privatnog sektora, ukoliko se faktura ne obradi u roku od 15 + 5 dodatnih dana, ona se smatra odbijenom.

Potencijalno  ovo može biti veliki problem, zato naše rešenje poseduje sistem upozorenja, koje obaveštava korisnike da se bliži istek roka za obradu fakture.

Ovakvom automatizacijom u poslovanju, dolazimo do najvažnije prednosti e-faktura, a to su uštede u vremenu i novcu. Pored toga, smanjuje se mogućnost greške u samom procesu rada kao i mogućnost „gubitka“ fakture.

Dobija se preglednost prilikom razmene podataka, komunikacija se odvija na brži i lakši način. Izbegavaju se registratori i nepregledne paprine gomile, a dokumentacija se čuva na jednom mestu, pri čemu je pristup omogućen u bilo kom trenutku, s bilo kog mesta, jednostavnim pristupom sistemu.

Prijavite se

Želim da dobijem ponudu za e-fakturu

3 + 4 =

© 2019 COMING. Sva prava rezervisana.