E-fakture

DMS će posedovati mogućnost komunikacije sa sistemom elektronskih faktura, po unapred definisanim pravilima koje će ministarstvo propisati.

U pripremi je komunikacija preko API-a koje je ministarstvo najavilo, pa će u skladu s tim biti omogućena manipulacija elektronskom fakturom.

Od 1. januara 2022. do 1. januara 2023. primeniće se sve odredbe zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja e-faktura u transakcijama u privredi.
Coming uveliko radi na tome da prilagodi DMS novom načinu poslovanja.
DMS će posedovati mogućnost komunikacije sa sistemom elektronskih faktura, po unapred definisanim pravilima koje će ministarstvo propisati.
U pripremi je komunikacija preko API-a koje je ministarstvo najavilo, pa će u skladu s tim biti omogućena manipulacija elektronskom fakturom.
Prilikom slanja fakture, korisnik će u DMS-u imati informaciju o svim poslatim fakturama, njihovom statusu, o tome da li je primalac primio, prihvatio ili odbio fakturu.
Pored toga imaće uvid u razlog odbijanja fakture.
Takođe, dobiće pregled faktura koje su mu pristigle, sa opcijama pregleda, prihvatanja i odbijanja.
Ukoliko korisnik prihvati fakturu, a plaćanje vrši u nekom eksternom sistemu, biće omogućeno slanje fakture direktno u taj sistem ili čuvanje u DMS-u, radi kasnijeg prosleđivanja na plaćanje.
Ovakvom automatizacijom u poslovanju, dolazimo do najvažnije prednosti e-faktura, a to su uštede u vremenu i novcu. Pored toga, smanjuje se mogućnost greške u samom procesu rada kao i mogućnost „gubitka“ fakture.
Dobija se preglednost prilikom razmene podataka, komunikacija se odvija na brži i lakši način. Izbegavaju se registratori i nepregledne paprine gomile, a dokumentacija se čuva na jednom mestu, pri čemu je pristup omogućen u bilo kom trenutku, s bilo kog mesta, jednostavnim pristupom sistemu.

Kontakt

Adresa

Toše Jovanovića 7, 11000 Beograd

Prijavite se

Koristite ili probajte

© 2019 COMING. Sva prava rezervisana.