E-fakture

Coming ComDoc kao sistem za upravljenje dokumentima (DMS) predstavlja prirodno okruženje za rad sa elektronskim fakturama, ako znamo da fakture predstavljaju dokumente sa prethodno definisanom strukturom.

Coming DMS aplikacija već poseduje sve potrebne alate za manipulaciju dokumentima, što čini da upravljanje fakturama bude višestruko olakšana.

Novim Zakonom o elektronskom fakturisanju, uvedena je obaveza upotrebe Sistema elektronskih faktura u transakcijama u privredi, što podrazumeva da svi privredni subjekti (iz privatnog i javnog sektora) ubuduće isključivo posluju preko elektronskih faktura.

Coming nudi zaokruženo rešenje koje u potpunosti odgovara zakonskim zahtevima i omogućava povezivanje korisnika na Sistem elektronskih faktura, te kreiranje, slanje, primanje i odobravanje elektronskih faktura, kao i praćenje njihovih statusa i prijem obaveštenja na e-mail korisnika. Rešenje je moguće integrisati sa svim modernim računovodstvenim softverima i ERP rešenjima.

Ilustracija faktura u fasciklama

Prijavite se za
besplatan webinar

Da li ste spremni za prijem e-faktura iz javnih preduzeća?

Kako se softver za razmenu elektronskih faktura može koristiti integrisano sa Coming DMS aplikacijom, imate priliku da na jednom mestu, u skladu politikom vaše kompanije čuvate, arhivirate, pretražujete dokumentaciju i upravljate njome kroz uspostavljanje radnih procesa po meri svakog korisnika.

Svaka akcija nad fakturom u DMS-u, direktno se preslikava na stanje fakture u centralnom sistemu ministarstva finansija, pri čemu ministarstvo garantuje validnost podataka i kao odgovor šalje informacije o promeni statusa fakture, a DMS nakon prijema informacije o statusu, zahvaljujući svojoj otvorenoj arhitekturi, može da obavesti i sve povezane sisteme, kojima je ta informacija od značaja. Time postižemo automatizaciju procesa i verodostojnost podataka u svakom trenutku.

Vremenski rokovi kod prijema elektronskih faktura igraju veoma važnu ulogu pošto utiču na nastank obligacionih (ugovornih) odnosa, zbog čega je neophodno da korisnik vodi urednu evidenciju o vremenu prijema svake pojedinačne fakture.

Kao odgovor na ovaj zahtev, naše rešenje poseduje sistem upozorenja, koje obaveštava korisnike da se bliži istek roka za obradu fakture. Ovakvom automatizacijom u poslovanju, dolazimo do najvažnije prednosti DMS-a, a to je smanjenje mogućnosti greške u samom procesu rada kao i mogućnost „gubitka“ fakture.

Dodatno, upotrebom našeg rešenja, dobija se preglednost prilikom razmene podataka, komunikacija se odvija na brži i lakši način. Izbegavaju se registratori i nepregledne papirne gomile, a dokumentacija se čuva na jednom mestu, pri čemu je pristup omogućen u bilo kom trenutku, s bilo kog mesta. Sve ovo posledično pravi uštede u vremenu i novcu.

Kontakt

Adresa

Toše Jovanovića 7, 11000 Beograd

Prijavite se

Želim da dobijem ponudu za e-fakturu

14 + 9 =

© 2019 COMING. Sva prava rezervisana.